Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Girişimsel Bronkoloji

Hava yolu, akciğer içinde ve dışındaki lezyonlara ulaşıp tanı ve tedaviyi yönetmek için yapılır. Floroskopi eşliğinde bronkoskopi, elektromanyetik navigasyon ve endobronşiyal ultrason tanısal yaklaşımlar grubunda yer alırken, argon-lazer, kriyoterapi, endobronşiyal valve ya da coil yerleştirmeveya stent koyma tedavi edici uygulamalar grubunda yer alır.

Ayrıca girişimsel bronkoloji plevra yani akciğer zarı uygulamaları ve biyopsi ve göğüs kateteri ya da tüpü drenaj yöntemleri ve kimyasal plörodez (akciğer zarını ilaçla yapıştırma) işlemlerini de kapsar. Girişimsel bronkoloji akciğer kanserlerinin ve de enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde radyasyon-tıbbi onkoloji, romatoloji, enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji, kadın-doğum gibi branşlarla birlikte konunun multidisipliner olarak ele alması konusunda yardımcıdır. Hastanın takip ve tedavisine yön verir ve klinik izlemde başarıya ulaştırır.